Je marketing vaším hobby alebo zamestnaním? Vymeňme si skúsenosti a porozprávajme sa o tom, ako ho robiť najlepšie.

štvrtok 21. januára 2010

Direct marketing - Ako často je tak akurát?

Dostávate mailové správy, ktoré čítate s veľkým záujmom a pokojne aj každý deň? A dostávate také, u ktorých aj raz za rok je priveľa?

Na čom závisí primeraná frekvencia priameho marketingu a zasielaných e-mailov, newslettrov či správ?
  • Predovšetkým, na každé zasielanie elektronickej pošty by sme mali mať súhlas adresáta. Keď sa prihlasuje na odber našich noviniek a pravdivo ho pritom informujeme, že ich bude dostávať raz za týždeň, sám sa rozhodne, či to akceptuje. Horšie je, ak ohlásime mesačník a potom "bombardujeme" záujemcov trikrát za týždeň.
  • Každá zásielka by mala obsahovať také hodnotné informácie, že ich klient môže využiť a prečíta si o nich rád. Posielať niekomu neustále oznamy, že máme nový model výrobku - vylepšený o odtieň farby na obale - totiž nie je veľmi zaujímavé.
  • Mali by sme dôsledne triediť svoje databázy a posielať každému len to, čo je pre neho prínosom. Ak posielame všetkým všetko a očakávame, že si to čitatelia sami vytriedia, dosiahneme pravdepodobne, že budú naše mailové správy ignorovať úplne.
Zamyslite sa, ako často ste schopní poskytnúť kvalitný a hodnotný obsah. Ak je to naozaj denne, nemusí to byť problémom. Ak by ste však mali vypĺňať obsah "vatou", voľte inú rozumnú frekvenciu. Na záver ešte poznámka, že pokiaľ sľubujete pravidelnosť zasielania noviniek, nemalo by to byť ani príliš dlho. Po troch mesiacoch (často aj podstatne skôr) si už totiž respondenti nepamätajú, že sa u vás registrovali alebo čo bolo obsahom minulej správy. Rešpektujte bez výhrad a presviedčania želanie o odhlásenie zo zoznamu, ak o to ľudia požiadajú. Sústreďte radšej úsilie tam, kde je vaša snaha vítaná.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára