Je marketing vaším hobby alebo zamestnaním? Vymeňme si skúsenosti a porozprávajme sa o tom, ako ho robiť najlepšie.

nedeľa 24. januára 2010

Marketingové smerovanie pre malé firmy

Občas sa stretávam s očakávaním a požiadavkou majiteľov menších firiem, aby im reklamná agentúra vymyslela filozofiu, ktorá ich odlíši od zvyšku konkurentov na trhu.

Predpokladám, že vychádzajú z článkov alebo publikácií, kde niekto z veľkej a renomovanej agentúry učí o tom, ako úspešne to dosiahol. Čo však niekedy nebýva také zrejmé, je skutočnosť, že takáto agentúra spolupracuje so svojimi veľkými klientmi dlhodobo, má tímy ľudí, ktorí často pracujú priamo u klientov a venujú množstvo času i finančných prostriedkov na plánovanie, prieskumy, meranie, poznajú produkty i trh podrobne. Samozrejme, takáto spolupráca niečo stojí a "niečo" môže byť aj zopár miliónov.

Čo môže urobiť malý podnikateľ, ktorý ani celý marketingový rozpočet nemá v takej výške, aby zaplatil špičkového dodávateľa? Je jasné, že pomocnú ruku nájde na konci svojho ramena. Nemyslím, že jedinečná vízia, poslanie a filozofia môžu prísť do firmy od konzultanta, s ktorým pracujete krátkodobo a zaplatíte mu honorár za pár hodín.

Ale aj v takomto prípade môže byť skúsený človek dobrou pomocou po vašom boku. Je katalyzátorom myšlienok, povzbudí a nasmeruje, ukáže možné riziká, má vedomosti o tom, ako to už vymysleli inde a nenechá vás znovu objavovať koleso.

Táto situácia obvykle nenastáva na začiatku podnikania, vtedy to nebýva problém. Vynorí sa v obdobiach, keď sa zmenia podmienky na trhu a treba rozhodnúť, ako ďalej. Určiť firme smerovanie, podporiť jej jedinečnosť na trhu, to je úloha pre majiteľa a zakladateľa, ktorý musí pozerať ďalej, ako vidia iní. A potom svoj sen realizovať s pomocou svojich ľudí. "Kto horí, zapaľuje", a to je spôsob, ako preniesť myšlienky na celý tím. Ak túto úlohu prenecháte dodávateľovi, hneď po jeho odchode a preplatení faktúry začne nadšenie pomaličky zapadať prachom...

Ak uvažujete o spolupráci s konzultantom, nechcite, aby pre vás vymýšľal jedinečnú filozofiu. Požiadajte ho, aby vám pomohol vytvoriť a zrealizovať prieskumy a naučil vás nájsť cesty, ako silné stránky objaviť a svoju jedinečnosť na nich postaviť. Aby vám pomohol nájsť zdroje informácií a pomohol vám sformulovať a vybrúsiť vaše vlastné myšlienky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára