Je marketing vaším hobby alebo zamestnaním? Vymeňme si skúsenosti a porozprávajme sa o tom, ako ho robiť najlepšie.

štvrtok 4. marca 2010

Ako pôsobiť na emócie a získať väčší úspech v marketingu

Nikoho, kto zakúsil na vlastnej koži predaj a používa marketing na podporu svojich obchodných úspechov, netreba presviedčať, že emócie sú dôležité. Hrajú rozhodujúcu rolu v procese predaja a presviedčania potenciálneho kupca. Nie je však vždy jednoduché preniesť pocity, túžby, inšpirácie do textov, ktoré máte odoslať zákazníkovi mailom.

Čo môže zázračne pomôcť vo vytváraní tých správnych emócií?

Odpoveď priniesla moderná technológia. Je to videonahrávka, ktorú môžete uviesť v prvej časti svojho e-mailu. Vytvorí emóciu veľmi rýchlo a dokáže podať veľa informácií v krátkom čase. To, čo by ste museli zložito opisovať, jednoducho ukážete.

Psychológ Thomas Mulholland zistil, že už po 30 sekundách pozerania televízie začína mozog produkovať alfa vlny, čo znamená, že naša myseľ sa naladí a otvorí na prijímanie informácií. Video má podobnú vlastnosť ako televízia, on-line marketing tak dostáva úplne nový nástroj a posúva sa na vyššiu úroveň.

Drobné prieskumy z USA ukazujú, že dokonca aj jednoduché videonahrávky, bez použitia profesionálnej techniky zvýšili úspešnosť v predaji. Nie je dôležitá krása, ale presvedčivosť.

Na ľudí pri tom pozitívne pôsobí faktor využitia novinky, ale tiež väčšej reality toho, čo môžu vidieť. Čo však zostáva rovnako dôležité ako predtým, je dobre napísaný text. Tak ako dobrú webstránku netvorí technická dokonalosť programovania, ale predovšetkým kvalitný a presvedčivý copywriting, tak aj video vyžaduje kreatívny nápad, prirodzený a zrozumiteľný jazyk, schopnosť udržať pozornosť a vzbudiť túžbu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára