Je marketing vaším hobby alebo zamestnaním? Vymeňme si skúsenosti a porozprávajme sa o tom, ako ho robiť najlepšie.

pondelok 5. apríla 2010

Potrebuje váš e-mail marketing optimalizáciu?

Programy e-mailového marketingu obvykle začínajú občasnými zásielkami a keď sa po čase ukážu ako úspešné, nejeden marketér má tendenciu zvyšovať frekvenciu. Často sa hustota zvýši aj nenápadným prihlasovaním na ďalšie zásielky rovnakého odosielateľa, keď prevádzkuje e-mailové programy pre rôzne produkty. A to hovorím iba o dobrovoľne prihlásených a zákazníkom odsúhlasených programoch. Na jednej strane stojí otázka, či optimálne využívame potenciál databázy, na druhej však riziko "prehustenia" komunikácie.

Všetkého veľa škodí a pričastým zasielaním neraz dosiahneme pravý opak. Kým užitočným informáciám v e-mailovej pošte by sa respondenti nebránili, problémom je, že odosielatelia neraz dodržiavajú svoju vysokú frekvenciu za cenu nudných a nepríliš želaných správ. Pokúste sa vžiť do kože svojich adresátov, koľko a akých mailov by ste privítali a kde by ste už pocítili mierne obťažovanie?

Neklamným znakom, že komunikácie začína byť príliš je situácia, keď sa zvýši percento ľudí, ktorí sa z pravidelného odoberania newslettra odhlasujú. V podstate pri väčších databázach vždy existuje určitý pokles, spozornieť však treba, ak tento pokles prevýši dlhodobý priemer. Zamyslite sa nad možnými príčinami, ale ešte lepšie, robte pravidelný prieskum dôvodov odhlásenia.

Ako to urobiť efektívne?
  • Pokiaľ zákazník klikne na linku odhlásenia, položte mu otázku, či skutočne trvá na opustení programu, alebo by len uvítal nižšiu frekvenciu mailov.
  • Ak na odhlásení trvá, vyjadrite ľútosť nad jeho rozhodnutím a poproste o úprimné pomenovanie dôvodov, ktoré ho k tomu vedú. Takýto prieskum neraz odhalí dôležité skutočnosti, ktorým sme nevenovali dostatok pozornosti a dá nám cenné informácie pre nápravu.
  • Nemusím asi zdôrazňovať, že jeho rozhodnutie v každom prípade rešpektujeme.
Neexistuje jednotné odporúčanie pre vhodnú frekvenciu e-mailov, tak ako neexistujú rovnakí zákazníci. Dôležité je, aby ste svoje databázy segmentovali a každému zasielali relevantný obsah. Zaujímavé a aktuálne informácie zasielané nenásilným spôsobom sú najlepšou cestou k budovaniu dlhodobých vzťahov so zákazníkmi.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára