Je marketing vaším hobby alebo zamestnaním? Vymeňme si skúsenosti a porozprávajme sa o tom, ako ho robiť najlepšie.

štvrtok 2. septembra 2010

Píšte reklamné texty, ktoré čitatelia dočítajú do konca

V minulom príspevku som písala, čo môže vyrušiť adresáta a zabrániť mu, aby venoval pozornosť vašej reklame. Povedzme si dnes viac o samotnej textárskej práci, ktorá výrazne ovplyvní lepší výsledok v predaji či podnikaní.

Budujte text ako stavbu - od základov

Občas dostanem do rúk reklamný leták, ktorý sa mi snaží povedať množstvo dôležitých informácií. Aj keď ma téma zaujme, po chvíli sa strácam v zákrutách, vysvetlivkách, predbiehaní či odvolávaní sa na predchádzajúce vety. Na to, aby som sa vrátila a čítala leták niekoľkokrát, by musela byť jeho téma pre mňa životne dôležitá. Ale ktorá reklama takou je?
Keď dobrý copywriter pripravuje prezentáciu, uvádza pripravené body textu jeden po druhom. Na začiatku je ideálne použiť neodškriepiteľný fakt, s ktorým bude čitateľ súhlasiť alebo tvrdenie, ktorého pravdivosť dokazujú neotrasiteľné argumenty. Potom postupne pridávajte ďalšie dôvody a výhody obchodu s vami, v logickom slede a súvislostiach.

Dajte čitateľovi jasné vodítka

Nepreskakujte neočakávane z jednej témy na druhú. Vytvorte v texte „červenú niť“, ktorá vedie čitateľa a spája jednotlivé myšlienky do zrozumiteľného celku. Ak odstavce textu nadväzujú, používajte spojky a slovíčka, ktorú túto nadväznosť vysvetlia alebo zdôraznia, napríklad: ďalej, okrem iného, podobne, ba čo viac,...
Neočakávajte, že váš čitateľ chce pracovať viac, než je nutné. V záplave informácií, ktorú všetci denne zvládame, je dobré udržať informácie stručné, slová a vety krátke, bloky nepresahujúce 5-7 riadkov. Ak slovo alebo heslo môže nahradiť opisnú vetu, použite ho.

Pritiahnite pozornosť

Začínajte nový odsek zaujímavým slovíčkom, ktoré zarezonuje v mysli čitateľa. Môže to byť jeho oslovenie či meno známej osobnosti, alebo slová ako výhoda, bonus, zadarmo,...

Používajte vo vetách radšej činný rod a aktívne slovesá, než prídavné mená a neurčitky, zbavte sa barličiek a všetkého zbytočného. Hľadajte svieže a neotrepané slová, pričom nikdy nestraťte zo zreteľa zrozumiteľnosť. Čo najhoršie, čo sa môže reklamnému textárovi prihodiť? Keď adresát nechápe, čo sa mu básnik snaží povedať!

Obrázok nahradí tisíc slov

Toto známe tvrdenie môžete vziať doslovne a zabudovať do textu pár ilustrácií, ale pratí to aj o samotnom písaní. Prirovnania, metafory a zaužívané slovné obrazy komunikujú často aj zložitú myšlienku rýchlo a jasne.

3 osvedčené kroky majstrov pera

Niekedy pomôže stará technika, ktorú používali predajcovia a rečníci od nepamäti: Uveďte, o čom idete hovoriť, povedzte to a na záver zhrňte, o čom ste hovorili. Urobíte to napríklad tak, že na začiatok položíte rečnícku otázku o svojej téme, následne rozviniete myšlienku a podopriete ju argumentmi a v poslednej časti uzavriete svoj text novou myšlienkou či silným predajným argumentom, ktorý vyplynul z vašej prezentácie.

Dávať ryby či učiť loviť?

Staré príslovie, ktoré odporúča nedávať hladnému rybu, ale naučiť ho chytať ich, nemusí byť vždy najlepším prístupom. Niekedy zákazník nemá chuť namáhať sa. Vety ako „Zistite, čo môžete urobiť...“, „Naučte sa ovládnuť veci...“, „Urobte si...“ vyvolajú podvedomú nevôľu. Nie je to železné pravidlo, ale skúste ich niekedy nahradiť prísľubmi, ktoré neočakávajú námahu, napríklad: „Vytvorím vám zdroj pravidelného príjmu...“, „Ušetrím vám 50% nákladov...“. Možno budete prekvapení ich pozitívnejším prijatím.

Testovania nikdy nie je priveľa

Keď máte pocit, že vaše texty sú hotové a všetko je ako má byť, nechajte ich prečítať niekomu inému, podľa možností viacerým osobám. Ak sa v čítaní niekde zastavia, nepochopia či dokonca musia vrátiť, zjednodušte, vysvetlite alebo opravte problémové miesta. Keď vychytáte všetky nedostatky, vaše reklamy získajú viac pozornosti a efektívnejšiu odozvu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára