Je marketing vaším hobby alebo zamestnaním? Vymeňme si skúsenosti a porozprávajme sa o tom, ako ho robiť najlepšie.

štvrtok 18. novembra 2010

O dôvere po tretíkrát: Kým spustíme hromadné rozosielanie...

Poslednú časť svojho miniseriálu o dôvere chcem venovať dôveryhodnosti e-mailového marketingu. Zbierame kontakty, budujeme vzťahy, chystáme hodnotný obsah, vymýšľame chytľavý titulok. Kým teda odklikneme hromadné odoslanie, dajme pozor, aby sme tieto ťažko vybudované hodnoty nepremárnili.

Ako si udržať dôveryhodnosť v e-mail marketingu?

  1. Používajme len databázu kontaktov, ktorú sme vytvorili so súhlasom príjemcov
Ak si dáme námahu s tým, že ľudia sa na odber našich noviniek či iných informácií musia najprv prihlásiť, odradíme možno zopár záujemcov, ale vo veľkej miere predídeme neskorším sťažnostiam a odhlasovaniu. Nehovoriac o tom, že tak dodržíme zákon.

  1. Posielajme správy z dôveryhodnej adresy
Záleží na konkrétnom prípade, čo je viac dôveryhodné, či meno konkrétnej osoby alebo vytvorená firemná adresa. Osobne mám radšej adresy typu menopracovníka@firma.sk , ale v prípade, že ide o elektronický časopis s vlastným menom alebo podobnú aplikáciu, neodradí ma od otvorenia aj neosobný odosielateľ. Podstatné je, aby som vedela, že mu môžem dôverovať a že je to bezpečný zdroj. V extrémnom množstve spamu, ktorý nás dnes atakuje je práve toto jedným z kritických miest.

  1. Dodržať dohody a nezneužívať kontakty na iný účel je samozrejmosťou
Ak sa naši odberatelia prihlásili na odber noviniek v dvojtýždňovom intervale, nerozčuľujme ich posielaním „medzi-zásielok“. Ak chceli správy z oblasti spracovania dreva, nevnucujme im „výhodné ponuky“ partnerských obchodov. Dodržme dohodu, frekvenciu i obsah. Pri samotnom prihlasovaní môžeme ponúknuť malý dotazník, v ktorom si vyberú z našej ponuky oblasť správ, ktorá ich zaujíma. Predídeme tým pocitu obťažovania nerelevantnými správami.

  1. Otestujme formát správy pred rozposlaním
Skôr než stlačíme klávesu, ktorá odošle e-mail na tisícky adries, vyskúšajme odoslanie na niekoľko vlastných testovacích kontaktov a vychytajme prípadné muchy vo formátovaní. Zle zobrazená správa vzbudzuje nedôveru a nechuť čítať. Taktiež by sme mali dbať na to, aby aj technické riešenie vyhovovalo všetkým štandardom. Odporúčam dodržiavať konzistenciu vo formátovaní či dizajne mailov, aby ich čitatelia ľahšie identifikovali.

  1. Občas preverme, ako sú naše správy doručované, otvárané a čítané
Ak nám to technické riešenie umožňuje, skontrolujme občas databázu kontaktov, či je stále aktuálna, či adresáti naše správy otvárajú a čítajú alebo rovno mažú. Takýmto (ne)záujemcom môžeme potom poslať mail s otázkou, či majú záujem zostať v našom zozname, alebo by uvítali odstránenie. Samozrejme, možnosť odhlásiť svoje meno z odberu by mala byť daná vždy, no kým ich vylúčime, dostanú takto ešte jednu možnosť.

Podľa štúdie americkej spoločnosti MarketingSherpa za rok 2010, ľudia sa odhlasujú z odoberania elektronických informácií predovšetkým preto, že:
  • Obsah nebol vhodný pre ich potreby
  • Frekvencia správ bola príliš vysoká
  • Mysleli si, že ich adresu niekto zneužil a predal
  • Nepamätali si, že sa prihlásili na odber
  • Mali obavy zo zneužitia svojich osobných údajov 
Týmto piatim najčastejším chybám sa musíme vyhnúť, ak chceme, aby adresáti prečítali naše starostlivo pripravené e-maily.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára