Je marketing vaším hobby alebo zamestnaním? Vymeňme si skúsenosti a porozprávajme sa o tom, ako ho robiť najlepšie.

nedeľa 6. marca 2011

Testovanie webstránok ľahko a účinne

Občas sa dostávam do situácie, keď klienti predpokladajú, že sa pozriem na ich marketingové materiály a okamžite im poviem, čo je správne, čo nesprávne a čo bude fungovať lepšie. Po dlhých rokoch skúseností je určite mnoho vecí, ktoré konzultant takto odhaliť dokáže. No jedným z najúčinnejších nástrojov marketingu bol, je a vždy bude prieskum. Pretože akokoľvek odborný odhad zostáva odhadom. To jediné, čo vám na mnohé otázky dá jednoznačnú a pravdivú odpoveď, je testovanie a meranie.

Ako testovať kvalitu webstránky?

Možno ste sa dali presvedčiť, že to najdôležitejšie, čo musíte so svojím webom dosiahnuť, je získať veľa návštevníkov. No je to len prvý krok. V skutočnosti to najdôležitejšie je, dosiahnuť, aby návštevníci urobili aj ďalší krok, teda získať konverziu. Aby sa stali odberateľmi vašich informácií, aby sa zaregistrovali na vaše podujatie alebo aby priamo nakúpili vaše výrobky. Ak spustíte internetovú reklamnú kampaň, potrebujete vedieť, čo na návštevníkov platí, čo oceňujú a čo ich najviac presvedčí. Často je možností veľa a pokúšať sa uhádnuť tú pravú je ako veštiť zo sklenej gule.  

Tu pomôže jednoduchý test. Vytvorte si dve stránky, ktoré budú zhodné, len v prvku, ktorý potrebujete otestovať, sa odlíšia. Potom propagujte obe rovnakou mierou a porovnajte, ktorá z nich oslovuje návštevníkov efektívnejšie. Tú lepšiu si ponechajte, druhú zrušte. Následne môžete otestovať ďalší prvok a takto postupovať, pokiaľ to bude potrebné. 

Kde číhajú pasce pri testovaní efektívnosti?
  • Nesnažte sa dostať k cieľu skratkou a meniť viaceré prvky naraz. Testujte vždy len jediný rozdiel, pretože inak nezistíte, čo naozaj fungovalo a testy by ste si museli zopakovať.
  • Veďte si o testovaní precízne záznamy, aby ste sa nezamotali v kruhu a netestovali rovnaké veci viackrát.
  • Aj keď je v zásade možné testovať naraz aj viac ako dve stránky, uvedomte si, že na každú z nich musíte priviesť dostatočný počet návštevníkov a to nie je vždy jednoduché. Výsledky by tak mohli byť nepresné, pretože kvantita v tomto prípade má svoj zmysel.
Jednoduchým spôsobom sa po čase prepracujete k webstránke, ktorá bude obsahovať tie najúčinnejšie titulky, grafické prvky, texty, či iné položky dôležité z vášho hľadiska

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára