Je marketing vaším hobby alebo zamestnaním? Vymeňme si skúsenosti a porozprávajme sa o tom, ako ho robiť najlepšie.

nedeľa 10. júla 2011

Užitočné vírusy pre "zdravý marketing"


Aj keď hudobný priemysel berie internet do úvahy skôr ako nepriateľa, ktorý mu berie tučné zisky z predaja CD nosičov a umožňuje poslucháčom získať veci aj zdarma, (nielen) mladí hudobníci majú na vec iný názor. Cez oficiálne kanály by sa im možno nikdy nepodarilo dostať svoju tvorbu k verejnosti. A predsa, internet to mnohým umožní aj keď sa nestali finalistami Super Star. Ak ľudí zaujme video umiestnené na YouTube, nejednému talentu sa zakliate dvere otvoria.

V čom väzí tajomstvo virálneho marketingu?
Snáď by sa dalo povedať, že ide o odovzdanie posolstva od človeka k človeku a dnes, vo väčšine prípadov nie od úst k ústam, ale online cestou od mailu k mailu. A čomu inému uveria dnes ľudia viac, než slovu priateľa, známeho, ba niekedy aj celkom neznámeho, ale v porovnaní s dotieravou reklamou, stále reálneho človeka? 

Za jeden z prvých prejavov virálneho marketingu na internete sa považuje kampaň, ktorou rozšírila svoje používanie služba bezplatnej e-mailovej pošty Hotmail. Za neuveriteľných 18 mesiacov získala viac než 8 miliónov používateľov a to všetko len vďaka krátkemu reklamnému odkazu, ktorý sa automaticky pripájal ku každej odoslanej správe. Informoval, že odosielateľ používa službu Hotmail zdarma, ktorú rovnako môže získať aj adresát, ak klikne na tento odkaz.

Marketing na základe odporúčania
Ľudia sa vždy radili so svojimi známymi, keď sa chystali kúpiť drahšie či technicky náročnejšie produkty. Robili to ústne i písomne, no rozvoj sociálnych sietí priniesol do týchto sfér úplne nový vietor. Veď čo je jednoduchšie, než kliknutím odporúčať svojim priateľom niečo, čo sa nám samým páči, čo nás nadchlo, či zaujalo? Podľa medzinárodných prieskumov sa tešia on-line odporúčania veľmi vysokej dôvere, okolo 70 %  respondentov odpovedalo, že tejto forme propagácie verí. Tisícky ľudí si zájdu na internetové fórum, či iné špecializované stránky a sledujú odporúčania, ktoré jednotlivým produktom priradili ostatní návštevníci. Bez ohľadu na to, či sa rozhodujú o kúpe auta alebo len o mieste svojho dnešného obeda.
Je len na vás, ako šikovne pracujete s možnosťami, ktoré máte k dispozícii. Amazon vám napríklad ponúkne nielen hodnotenia čitateľov, ale aj informáciu, ktoré iné knihy kúpili ľudia, ktorí si kúpili vami zvolenú publikáciu. Pravdepodobnosť, že vďaka cross-sellingu zmeníte svoje rozhodnutie a do elektronického košíka priložíte ešte niečo, je totiž dosť vysoká.

Formy sú rozličné, bez pozornosti to však nepôjde
Virálny marketing sa nevzťahuje len na krátky reklamný odkaz, či video. Rovnako sa môžu šíriť ukážky softvérov, elektronické hry, biele knihy či akékoľvek iné e-knihy, odborné články, náučné i zábavné  prezentácie, či texty. Dôležité je len to, aby sa obsah, a s ním aj vaše marketingové posolstvo, dalo ľahko šíriť. Aby jeho príjemca nemusel robiť zložité a náročné úkony, ale trebárs len jednoducho kliknúť na odkaz a preniesť sa na želanú adresu. Samozrejme, toto sa nestane, ak ľudí nezaujmeme. Túto vlastnosť musí mať každá reklama, ale virálny marketing nebude fungovať bez prvkov odlíšenia, vyniknutia, mimoriadneho pritiahnutia pozornosti. A je jedno, či to spôsobí zábavný prvok, vzdelávacia hodnota alebo prísľub finančných ziskov. 

Rovnako dôležité je vedieť, čo chceme dosiahnuť v nasledujúcom kroku, teda poskytnúť záujemcovi hodnotu, ktorá preňho bude mať zmysel a bude schopná prinášať nám finančnú návratnosť. Ak na tieto prvky zabudneme, získame možno vysokú návštevnosť web stránky a zabavíme ľudí, ťažko však môžeme hovoriť o internetovom podnikaní. Pretože marketing zostáva marketingom aj v online svete a jeho princípy a zákonitosti sa zmenou nástrojov nemenia.

sobota 2. júla 2011

Leto je ideálny čas na plánovanie – aj v marketingu


Keď sa zima opýta, čo ste robili v lete, pokojne jej povedzte: Vzal som si chvíľu voľno a pritom som premýšľal, ako rozvíjať svoju firmu ďalej! Fakt je, že po akomkoľvek krásnom lete, až príliš rýchlo prichádza jeseň a s ňou aj najvyšší čas, pripraviť marketingový plán na nasledujúci rok.

Na čo nezabudnúť, keď pripravujete plán marketingovej komunikácie?
  •  Dôsledne definujte cieľovú skupinu pre každý produkt.
Dajte si s tým trochu práce, nestačí oslovovať „mužov podnikateľov“ ani „ženy z mesta“. Pokúste sa získať toľko informácií o svojich potenciálnych zákazníkoch ako je len možné. Zaoberajte sa tým, čo ich motivuje ku kúpe vášho výrobku, čoho sa boja, čo ich v živote teší i trápi. Čím konkrétnejšie to urobíte, tým lepšie ich dokážete osloviť.
Ak neviete, čo chcete svojimi aktivitami získať a akú mieru návratnosti musíte dosiahnuť, aby vaše snaženie bolo efektívne, pravdepodobne len mrháte svojimi finančnými zdrojmi. Merajte účinok každého podniknutého kroku a testujte viaceré možnosti. Na základe toho potom dokážete predpovedať, akú odozvu môžete očakávať. Nerobte veci intuitívne, každej marketingovej akcii by mal predchádzať prieskum.
Je veľmi frustrujúce, keď marketingová akcia vyvolá dopyt po vašich produktoch, ale niet predajcov, ktorí by zrelé ovocie pozbierali. Rovnako demotivujúce je vidieť, ako uzavreté obchody meškajú kvôli problémom v distribúcii, neschopnosti vystaviť faktúry či inú potrebnú dokumentáciu, keď recepčná nedokáže poskytnúť správnu informáciu a v horšom prípade sa spolu s dopytom stratí aj trpezlivosť zákazníka. Keď uvažujete nad tým, čo budete robiť, dbajte na to, aby tomu zodpovedala aj vaša infraštruktúra. K tomu patrí aj to, aby internetové linky fungovali bezchybne a telefonické zvonenie nenarážalo na ľahostajnosť preťaženej sekretárky či neochotnej recepčnej.