Je marketing vaším hobby alebo zamestnaním? Vymeňme si skúsenosti a porozprávajme sa o tom, ako ho robiť najlepšie.

sobota 2. júla 2011

Leto je ideálny čas na plánovanie – aj v marketingu


Keď sa zima opýta, čo ste robili v lete, pokojne jej povedzte: Vzal som si chvíľu voľno a pritom som premýšľal, ako rozvíjať svoju firmu ďalej! Fakt je, že po akomkoľvek krásnom lete, až príliš rýchlo prichádza jeseň a s ňou aj najvyšší čas, pripraviť marketingový plán na nasledujúci rok.

Na čo nezabudnúť, keď pripravujete plán marketingovej komunikácie?
  •  Dôsledne definujte cieľovú skupinu pre každý produkt.
Dajte si s tým trochu práce, nestačí oslovovať „mužov podnikateľov“ ani „ženy z mesta“. Pokúste sa získať toľko informácií o svojich potenciálnych zákazníkoch ako je len možné. Zaoberajte sa tým, čo ich motivuje ku kúpe vášho výrobku, čoho sa boja, čo ich v živote teší i trápi. Čím konkrétnejšie to urobíte, tým lepšie ich dokážete osloviť.
Ak neviete, čo chcete svojimi aktivitami získať a akú mieru návratnosti musíte dosiahnuť, aby vaše snaženie bolo efektívne, pravdepodobne len mrháte svojimi finančnými zdrojmi. Merajte účinok každého podniknutého kroku a testujte viaceré možnosti. Na základe toho potom dokážete predpovedať, akú odozvu môžete očakávať. Nerobte veci intuitívne, každej marketingovej akcii by mal predchádzať prieskum.
Je veľmi frustrujúce, keď marketingová akcia vyvolá dopyt po vašich produktoch, ale niet predajcov, ktorí by zrelé ovocie pozbierali. Rovnako demotivujúce je vidieť, ako uzavreté obchody meškajú kvôli problémom v distribúcii, neschopnosti vystaviť faktúry či inú potrebnú dokumentáciu, keď recepčná nedokáže poskytnúť správnu informáciu a v horšom prípade sa spolu s dopytom stratí aj trpezlivosť zákazníka. Keď uvažujete nad tým, čo budete robiť, dbajte na to, aby tomu zodpovedala aj vaša infraštruktúra. K tomu patrí aj to, aby internetové linky fungovali bezchybne a telefonické zvonenie nenarážalo na ľahostajnosť preťaženej sekretárky či neochotnej recepčnej.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára