Je marketing vaším hobby alebo zamestnaním? Vymeňme si skúsenosti a porozprávajme sa o tom, ako ho robiť najlepšie.

pondelok 20. februára 2012

Náš zákazník – náš pán?


Pracovali ste niekedy v priamom nasadení v osobnom predaji? Zažívali ste frustráciu z odmietnutia, presunov termínov, odďaľovania rozhodnutia? Ale na druhej strane, cítili ste tú obrovskú satisfakciu, keď vaše riešenie pomohlo klientovi vyriešiť jeho pálčivý problém? Našli ste medzi svojimi zákazníkmi aj množstvo priateľských vzťahov? Usilovali ste sa vyjsť v ústrety človeku, ktorý sa choval korektne a občas nájsť aj neštandardné možnosti? A boli ste také niečo ochotní robiť pre partnera, ktorý vás už niekedy podrazil?

Obchodný vzťah je predovšetkým vzťah
Poznám predajcov, ktorí nad touto náročnou profesiou nariekajú a pri prvej príležitosti z predaja zutekajú. Ale poznám aj takých, ktorí svoju prácu považujú za skvelú a kreatívnu hru, budovanie medziľudských vzťahov s veľkou mierou osobnej slobody i zodpovednosti a doslova si nedokážu predstaviť, že by mohli robiť niečo iné. Zjavne nachádzajú v sebe motiváciu a iný prístup. Obvykle nikomu nič nenatláčajú, ba často sa zdá, akoby zákazníci vyhľadávali sami. Vzťahy s klientmi zakladajú na osobnom záujme a empatii, počúvajú pozorne, snažia sa pochopiť problém a pravdivo zhodnotiť, či dokážu pomôcť. Ak nie, nepovažujú to za zlyhanie, ale vzhľadom na dôveru, ktorú si získali, poradia klientovi optimálnu cestu. Aj keby to malo byť uzavretie obchodu s niekým iným. V danej chvíli možno strácajú zákazku, ale rozhodne si zachovávajú dôveru a budujú dlhodobý vzťah.

Zaujímajte sa o ľudí úprimne
Nič nie je horšie ako priateľ, ktorý sa vás proti vašej vôli vytrvalo snaží zapojiť do svojej multilevel-marketingovej siete. Na tomto bode som už videla stroskotať niekoľko dlhoročných známostí, je ťažké prekonať nepríjemný pocit z obchodného „dobýjania“ a mnohí sa s dotyčným radšej prestanú stretávať.  Nie je problém obchodovať so svojimi priateľmi, ale dôležité je oddeliť súkromie a prácu.
Na druhej strane, ľahké nadväzovanie konverzácie a nenásilný ľudský záujem môžu byť zdrojom neoceniteľných kontaktov. Naučte sa ľudí aktívne počúvať. Pozerajte pri rozhovore spoločníkovi do očí, nečítajte sms-ky, buďte zdvorilí a trpezliví. A nepokúšajte sa pri každej možnej príležitosti predávať svoje služby. Všetko má svoj čas a umením schopného obchodníka je vystihnúť správnu chvíľu pre obe strany.

Kto dáva, ten dostáva
Veľkorysosť je jedna z najkrajších ľudských vlastností. Nehľadajte za každú pomoc okamžitú odplatu, často k vám odmena príde z úplne inej strany. Neraz som sa o tom presvedčila, keď som poskytla službu dobrovoľníckej organizácii, ktorá za ňu nemohla zaplatiť. Ale akoby tu fungoval zákon zachovania energie, vzápätí som získala objednávku, ktorá mi všetko úsilie vynahradila. Či to bolo vďaka dobrým odporúčaniam, alebo jednoducho osobnému vyžarovaniu pokoja a pozitívneho myslenia, neviem. V každom prípade je schopnosť pomáhať iným a darovať niečo nezištne dôležitým predpokladom, aby si vás ľudia vážili a mali vás radi. Obchodné úspechy idú s tým ruka v ruke, celkom prirodzene.

Nezaťažujte iných svojimi problémami
Vždy keď stretnem niekoho, kto na otázku „Ako sa máš?“ odpovedá tragickou spoveďou, spomeniem si na obľúbené príslovie mojej mamy. Hovorievala: „Radšej nech ti závidia, ako by ťa mali ľutovať!“ A môj manžel privádza niektorých zúfalcov do zúrivosti svojím: „Nebolo mi lepšie ako dnes!“ Nechcite, aby ľudia riešili vaše problémy, majú dosť svojich. Každý sa rád stretne s usmievavým človekom, ktorý povzbudí a šíri pozitívnu energiu. Sebaľútosť v obchodných vzťahoch je veľmi nepríjemná vec a väčšina ľudí odmieta kontakty s podobne naladenými obchodníkmi. Hoďte sa do gala, usmievajte sa a vyžarujte sebaistotu, zlepší to aj vaše vlastné pocity. Zaraďte sa medzi ľudí, čo chodia po slnečnej strane ulice.