Je marketing vaším hobby alebo zamestnaním? Vymeňme si skúsenosti a porozprávajme sa o tom, ako ho robiť najlepšie.

utorok 27. novembra 2012

Plánujte, ale nepremeškajte príležitosťZdravá miera plánovania  
Keď som pracovala vo veľkom medzinárodnom koncerne, pripravovala som marketingový plán celý rok vopred. Toľko trvalo, kým prebehli všetky kolá schvaľovania, príprav rozpočtu a odsúhlasovanie. Bola to jediná cesta, ako vôbec nejaký rozpočet na prácu získať, a tak som, samozrejme,  túto prax rešpektovala. Pri spätnom pohľade sa mi takéto lehoty v marketingovej práci javia skôr ako prekážky efektívnosti než podpora podnikateľských cieľov. Kým sa plánovaná akcia zrealizuje, pohne sa trh už niekam inam a meniť plány za pochodu je pri danej miere schvaľovacích mechanizmov prakticky nemožné.

Marketingový plán má svoj význam
Napriek tomu, po ôsmich rokoch podnikania som stále presvedčená, že plánovanie má zmysel a svojim klientom ho odporúčam. Je dobré stanoviť si ciele, zrealizovať potrebné prieskumy, podrobne popísať cieľové skupiny a premýšľať, ktorú z nich oslovíme akým spôsobom. Rovnako je dôležité plánovať si potrebné finančné zdroje a vytvárať určitú rezervu. No zároveň je vhodné ponechať si otvorené zadné vrátka, aby sme v prípade, že sa zmení situácia na trhu, alebo sa objaví nová možnosť komunikácie, dokázali pružne reagovať. Ak používate aspoň sedliacky rozum a svoje marketingové aktivity meriate a testujete, vidíte veľmi rýchlo, že niektoré z nich fungujú lepšie a bude vhodné presunúť na ne väčšiu časť rozpočtu.

Najväčšie úspechy sú neraz dielom náhody
Keď Alexander Fleming v roku 1928 objavil penicilín, nebol to výsledok plánovaného procesu. Hľadal látku, ktorá by zničila baktérie, ale nepoškodila pritom ľudské bunky. A zvyšok príbehu si možno pamätáte zo školy: počas dovolenky nechal na stole misku s bakteriálnou kultúrou. Miska však bola kontaminovaná plesňou, ktorá sa tam dostala pravdepodobne z iného laboratória. Fleming po návrate zistil, že okolo miest, kde bola miska pokrytá plesňou, sa vytvoril kruh bez baktérií. A to bol prvý krok k objaveniu zázračnej látky, ktorú nazval penicilínom.
Zdá sa vám, že dnes už takéto náhody neexistujú? Potom si pripomeňme, že ani Viagra nevznikla ako plánovaný výsledok hľadania lieku na mužskú potenciu. Naopak, jej pôsobenie bolo objavené náhodou - ako vedľajší účinok pri hľadaní lieku na krvný tlak.

Šťastie praje pripraveným – no príležitosť treba rozpoznať
Ak sa vo vašom pracovnom živote občas vyskytne prudký obrat, pozrite sa na to ako na možnosť zrealizovať veci, na ktoré ste si predtým netrúfli. Strata zamestnania nás často donúti vydolovať zo seba najlepšie schopnosti, ktoré sme predtým nechávali nevyužité. A stretnutie so zaujímavým človekom alebo účasť na motivujúcom podujatí neraz nasmeruje ľudí k úplne novým cieľom. Reklamné texty som začala písať, pretože som nemohla nájsť textára, ktorý by vyhovel mojim nárokom. Namiesto zníženia latky, zapracovala som na získaní potrebných zručností a dnes predstavuje odmena za túto prácu hlavnú časť mojich príjmov. Prednášateľská a konzultačná činnosť sú výsledkom ďalších náhod a spolupráce s náročnými klientmi. Ak zistíte, že sa  vo vašej podnikateľskej oblasti alebo aj súkromnom živote vytvára nový trend, ktorý vás priťahuje, nebojte sa ho nasledovať a začať novú aktivitu. Ale zvažujte, či je to v súlade s vaším základným účelom i vašimi osobnými cieľmi, aby ste neminuli všetku energiu na skúšanie a rýchle opúšťanie nových myšlienok.

Plánovanie nie je len o stratégii, ale aj každodennej produktivite
Viete, z čoho vznikajú najväčšie straty pracovného času? Podľa prieskumu, ktorý som urobila medzi slovenskými podnikateľmi je to zlá organizácia práce a neschopnosť nastaviť veci tak, aby správne fungovali a nadväzovali. Vo výrobe existujú na to vedecké postupy, ale čo v kancelárii, kde neraz ide o to, aby človek zorganizoval sám seba? Ak nestíhate zvládnuť všetky denné úlohy, zamyslite sa, kedy vo vašej činnosti dochádza k najväčším stratám času. Na tieto chvíle si vopred pripravte plán, alebo zoznam úloh a snažte sa ho dodržať. Možno vám ráno dlhšie trvá, než sa „naštartujete“. Skúste si už večer predchádzajúceho dňa pripraviť plán, do čoho sa pustíte hneď po príchode do práce – napríklad zoznam ľudí, ktorým chcete zavolať a ich telefonických kontaktov. Rovnako prestávka na obed je pre niektorých ľudí „vyrušením“, po ktorom sa ťažko opätovne koncentrujú. Aj tu vás zachráni vopred určený program, ktorý prispôsobíte svojej momentálnej situácii. Keď si zvyknete, že popoludní vybavujete e-mailovú poštu a nebudete sa ňou zaoberať kedykoľvek v priebehu dňa, možno objavíte vo svojej výkonnosti neočakávané rezervy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára